Karta Egzaminacyjna na męża doskonałego w łóżku

Włącz ulubioną muzykę Twojej żony. Podaj jej lampkę wina i przekąski.
Niech odpoczywa, a Ty pieść ją językiem wszędzie, gdzie Ci wskaże.